Gevalia Farmers Initiative Projekt Peru

FARMERS INITIATIVE PROJEKT

Hhvad handler projektet om?

HVAD HANDLER PROJEKTET OM?

Vådformaling og tørring af kaffebønner på gårde er arbejdskrævende, tidskrævende og ofte ineffektive processer, der reducerer kaffebøndernes indkomst. Gennem dette projekt bidrager Gevalia til udstyr, uddannelse og teknisk support og forbedrer produktionskvaliteten for kaffebøndernes familier og samfund.

Formålet med projektet?

FORMÅLET MED PROJEKTET?

For at øge kaffebøndernes fortjeneste i Peru søger dette projekt at forbedre infrastrukturen på gårde efter høst ved at indføre en energieffektiv proces med lave driftsomkostninger til vådmaling og tørring bestående af udvælgelsesskærm, cykelbaseret kværner og en soltørrer.

Sådan arbejder vi på projektet i Peru

SÅDAN ARBEJDER VI MED PROJEKTET I PERU

For at øge kaffeindtægterne for kaffebønder med små gårde i Peru i San Martin og Huanuco-regionen investerer vi i infrastruktur på gårdene efter høst ved at:

  • Opbygge en basisinfrastruktur for at sikre effektiv vådformaling og tørring på gårdniveau
  • Uddanne producenter i tørresystemer og hvordan man bruger soltørring
  • Stimulere skabelsen af mikrovirksomheder for unge ved at støtte unge mennesker til at sælge soltørringskonstruktioner til kaffezoner
Projekt Peru

VED PROJEKTETS AFSLUTNING FORVENTES FØLGENDE RESULTATER OG VIRKNINGER

  • Installation af 122 sæt infrastruktur og tørringsinfrastruktur bestående af en udvælgelsesskærm, en cykeldrevet depulpationspropel og en kuppeltype soltørrer til gavn for 110 små kaffebønders familier.
  • Der er også installeret et vådområde til at reducere kontaminering af honning som følge af vådformalingsprocessen på hver støtteberettiget bedrift.
  • 122 familier får uddannelse og teknisk support i produktivitet og kvalitet over to kaffecyklusser.
  • 122 kaffebønders familier får træning baseret på en fysisk og sensorisk vurdering af deres kaffe for at identificere og korrigere observerede defekter.
  • Projektresultatet deles med over 3.000 producenter i JDE-projekter gennem workshops og besøg, der udveksler erfaringer.
Peru kort

HVOR I PERU?

Dette projekt er for kaffebønderne og deres familier i Peru, så de kan levere en høj kvalitet af kaffebønner og dermed forbedre deres indkomst, levestandard og produktivitet. Projektet omfatter og påvirker følgende områder:

  • San Martin
  • Huanuco-regionen
Bæredygtigt landbrug

Bæredygtigt landbrug

Klimaforandring Klimaforandring

Jord Jord

Vand Vand


Landbrugsmetoder som beskytter vores planet til fremtidige generationer.

 

Ligestilling

Ligestilling

Ligestilling og unge Ligestilling og unge

Udelukke børnearbejde Udelukke børnearbejde

Arbejdsvilkår Arbejdsvilkår


Fremme lige muligheder og forbedre arbejdsforhold, der giver bedre levevilkår for kvinder, børn og unge.

Velstand for kaffebønder

Velstand for kaffebønder

Farm Management Farm Management

Forbedret afkast Forbedret afkast

Diversificering Diversificering


Kompetenceopbygning i at gøre landbruget økonomisk bæredygtigt.