Gavalia Fabrik

REDUCERET KLIMAAFTRYK

Gevalia er meget engageret i miljø og bæredygtighed. Vi fokuserer på at minimere vores miljøaftryk.

CO2-NEUTRAL FABRIK*

Vi arbejder på at minimere vores virksomheds miljøaftryk rundtom i verden. I marts 2021 opnåede vores fabrik i Gävle CO2-neutralitet, verificeret af SGS.

CO2-NEUTRALITET I GÄVLE

CO2-NEUTRALITET I GÄVLE

Vores fabrik i Gävle, Sverige, hvor det ikoniske varemærke GEVALIA stammer fra, har opnået CO2-neutralitet* i marts 2021 i overensstemmelse med PAS 2060-standarden og verificeret af SGS.


PAS 2060 er en standard udgivet af British Standards Institution (BSI), der angiver de krav, som alle de enheder, der søger at påvise CO2-neutralitet, skal opfylde. JDE fastholder denne forpligtelse frem til 2023, og vi vil fortsætte vores arbejde med CO2-neutralitet efter 2023. Målene i PAS 2060-standarden handler om at kvantificere anlæggets CO2-aftryk ved hjælp af en internationalt anerkendt metode, udvikle en forvaltningsplan, der har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser, og kompensere for de resterende emissioner.

RISTNINGEN OG FORMALINGEN

FOKUS PÅ AT MINIMERE VORES MILJØAFTRYK

Andreas Wendel, fabrikschef hos JDE Gävle, udtaler: ”Som en del af vores globale engagement i bæredygtighed fokuserer vi på at minimere vores virksomheds miljøaftryk rundtom i verden. I dag har vi taget et vigtigt skridt i vores arbejde med at mindske udledningen af drivhusgasser i Gävle, og det kommer til at være rettesnoren i det fortsatte arbejde med at øge vores indsats i andre produktionsanlæg i verden.”

BLANDINGEN

ENERGIEFFEKTIVITET

Fabrikken har med stor succes gennemført forskellige initiativer til forbedret energieffektivitet og en overgang til vedvarende el. De resterende emissioner blev opvejet gennem køb af certificerede kulstofkreditter. Disse kulstofkreditter blev genereret af et projekt for ren udviklingsmekanisme (CDM) ved at producere el fra biomasseaffald fra landbrug i en region i Indien.

FREMTIDIGE PLANER

FREMTIDIGE PLANER

Hvis vi ser fremad, har JDE Gävle udviklet en plan for, hvordan vi fortsat reducerer udledningen af drivhusgasser i de kommende tre år. Det gør vi med et fokus på at minimere brændstofforbruget og omstille til energiforbrug fra vedvarende energikilder, hvilket bekræfter vores engagement i miljø og bæredygtighed.

JDE Peet's

Mere information om JDE Peets bæredygtighedsrejse.

SGS-certifiering

Mere information om SGS-certificering.

* Testinstituttet SGS Spain har vurderet, at vores produktionsanlæg i Gävle var CO2-neutralt i 2020 hvad angår energiforbrug og opvarmning af anlægget. Det betyder, at det er blevet bekræftet, at anlæggets energiforbrug og opvarmning ikke forårsager nogen nettoudledning af kuldioxid til atmosfæren. Det har vi opnået gennem vores fokuserede indsats for at minimere vores totale energiforbrug, ved at anvende vedvarende energikilder hvor muligt og ved at købe såkaldte kulstofkreditter for at kompensere for udledningen af drivhusgasser for det resterende energiforbrug. Vi har et miljøprogram på plads for at opretholde de resultater, vi har opnået, og vi fortsætter vores hårde arbejde med at minimere CO2-aftrykket fra vores fremstillingsproces yderligere i de kommende år. Du kan læse hele rapporten fra SGS her , hvor du også kan finde mere information om vores miljøarbejde og om, hvordan vi arbejder for at reducere vores CO2-aftryk ved at købe såkaldte kulstofkreditter.