VILKÅR FOR ANVENDELSE

Denne hjemmeside stilles til rådighed af Jacobs Douwe Egberts DK ApS (“Jacobs Douwe Egberts”), hvis hovedkontor findes på Ørestads Boulevard 110, 2300 København S, Danmark – registreringsnummer CVR-NR 36473959.

Anvendelsesområder Disse vilkår og betingelser for brug ("Brugervilkår") gælder for alle besøg på og al brug af hjemmesiden samt for alle oplysninger, anbefalinger og/eller tjenester, du tilbydes på eller via denne hjemmeside ("Oplysninger"). Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du Brugervilkårene. Disse Brugervilkår kan når som helst ændres eller på anden måde udvides af GEVALIA. De ændrede eller udvidede Brugervilkår træder i kraft i det øjeblik, de offentliggøres på denne hjemmeside. 

Oplysninger og ansvar Oplysningerne er udelukkende til generelle oplysningsformål. GEVALIA kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der stammer fra brugen af (eller manglende mulighed for at bruge) hjemmesiden, herunder skader forårsaget af virus eller eventuelle fejlagtige eller ufuldstændige Oplysninger, medmindre sådanne skader skyldes forsætlig ureglementeret adfærd eller grov uagtsomhed fra GEVALIA’s eller ledende medarbejderes side. GEVALIA kan desuden ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes brug af elektroniske kommunikationsmidler, herunder – men ikke begrænset til – skader, der skyldes manglende eller forsinket levering af elektronisk kommunikation, opsnapning eller manipulation af elektronisk kommunikation udført af tredjeparter eller af computerprogrammer anvendt til elektronisk kommunikation eller overførsel af virus. 

Fortrolighedspolitik Personlige oplysninger, der gives eller indsamles via eller i forbindelse med denne hjemmeside, må kun bruges i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken for KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. Brugervilkårene skal være underlagt fortrolighedspolitikken for KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. som opslået på denne hjemmeside. 

Links til andre internetsider Denne hjemmeside kan indeholde links til eksterne internetsider. GEVALIA kan ikke holdes ansvarlig for brugen af eller indholdet på internetsider, der har et link til denne hjemmeside, eller som der findes et link til fra denne hjemmeside. Fortrolighedspolitikken for KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. gælder ikke for eventuel behandling af dine personlige data på eller via sådanne andre eksterne internetsider. 

Intellektuel ejendom Medmindre andet er angivet, ejes alle rettigheder til denne hjemmeside og Oplysningerne, herunder copyright og andre immaterialrettigheder, af KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. Brugere har tilladelse til at læse hjemmesiden og Oplysningerne og lave kopier til egen personlig brug, f.eks. ved at udskrive eller gemme dem. Al anden brug af hjemmesiden eller Oplysninger, f.eks. opbevaring eller gengivelse af (en del af) hjemmesiden på en ekstern internetside eller oprettelse af links, hypertekstlinks eller dybe links mellem hjemmesiden og en hvilken som helst anden internetside, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. 

"GEVALIA" og alle andre varemærker, der findes på denne hjemmeside, er registrerede varemærker tilhørende KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. eller associerede selskaber. 

Uopfordrede ideer Hvis du opslår uopfordrede ideer og/eller materialer bestående af tekster, billeder, lyde, software, oplysninger eller andet ("Materialer") på denne hjemmeside eller sender disse til GEVALIA via e-mail eller andet, er GEVALIA berettiget til at bruge, kopiere og/eller foretage kommerciel udnyttelse af sådanne Materialer i fuldt omfang og gratis, og GEVALIA vil ikke være bundet af nogen form for fortrolighedsforpligtelse i forbindelse med sådanne Materialer. Du holder herved GEVALIA skadesløs fra og imod alle handlinger og krav og alt erstatningsansvar, som GEVALIA pådrager sig eller modtager som følge af brugen af og/eller udnyttelsen af Materialer, der krænker (immaterial)rettigheder tilhørende en tredjepart eller på anden måde er ulovlige i forhold til en tredjepart. 

Gældende lov og jurisdiktion Disse Brugervilkår er udelukkende underlagt lovgivningen i Danmark. Alle konflikter, der opstår i forbindelse med disse Brugervilkår, herunder konflikter vedrørende eksistensen og gyldigheden deraf, skal indbringes for en habil domstol i København, Danmark, medmindre bindende lovbestemte krav angiver andet.